ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3700 ประกาศรับสมัครบุคคเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล) ข่าวรับสมัครงาน 45 19 กันยายน 2566
3675 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข่าวรับสมัครงาน 304 25 สิงหาคม 2566
3559 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 417 3 สิงหาคม 2566
3483 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 249 7 กรกฎาคม 2566
3479 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ข่าวรับสมัครงาน 203 4 กรกฎาคม 2566
3475 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวรับสมัครงาน 345 27 มิถุนายน 2566
3409 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 290 13 มิถุนายน 2566
3364 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ข่าวรับสมัครงาน 803 12 พฤษภาคม 2566
3361 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า) ข่าวรับสมัครงาน 196 8 พฤษภาคม 2566
3360 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า) ข่าวรับสมัครงาน 165 7 พฤษภาคม 2566
3325 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 1011 26 เมษายน 2566
3275 ประกาศลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ข่าวรับสมัครงาน 329 30 มีนาคม 2566
3274 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 238 30 มีนาคม 2566
3247 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 235 22 มีนาคม 2566
3246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวรับสมัครงาน 264 22 มีนาคม 2566