ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3549 นโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 109 25 กรกฎาคม 2566
3538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 60 16 มิถุนายน 2566
3667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 33 23 พฤษภาคม 2566
3343 รับสมัครงานพนักงานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 309 28 เมษายน 2566
3357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 128 3 เมษายน 2566
3306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 131 27 มีนาคม 2566
3443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 55 15 มีนาคม 2566
3324 ปร่ะกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ห้องยา เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 111 1 มีนาคม 2566
3446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 48 23 กุมภาพันธ์ 2566
3297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแล็บ (Lab) ฟันปลอม จำนวน ๔๔ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 90 7 กุมภาพันธ์ 2566
3296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๑๑ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 93 7 กุมภาพันธ์ 2566
3295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 91 7 กุมภาพันธ์ 2566
3294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 114 7 กุมภาพันธ์ 2566
3107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประชาสัมพันธ์ 300 27 มกราคม 2566
3090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 171 20 มกราคม 2566