ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3700 ประกาศรับสมัครบุคคเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล) ข่าวรับสมัครงาน 44 19 กันยายน 2566
3706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายูนิตทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 12 กันยายน 2566
3690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ตู้เย็นเก็บเลือด ขนาดไม่น้อยกว่า 24 คิว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 20 7 กันยายน 2566
3701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 6 กันยายน 2566
3698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 6 กันยายน 2566
3699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 5 กันยายน 2566
3697 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2566 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 5 กันยายน 2566
3705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ พร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดสำหรับทารกแรกคลอด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 3 กันยายน 2566
3704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิคพร้อมเอ็กซเรย์ผ่านได้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 1 กันยายน 2566
3703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิค) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 1 กันยายน 2566
3710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องช่วยเดิน 4 ขา (walker) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 30 สิงหาคม 2566
3675 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ข่าวรับสมัครงาน 304 25 สิงหาคม 2566
3708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 24 สิงหาคม 2566
3707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 24 สิงหาคม 2566
3682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนภายใน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 25 18 สิงหาคม 2566