21 กันยายน 2566 1 รูป

ร่วมประชุมวิชาการ “ระบบสุขภาพปฐมภูมิวิถีใหม่ New Normal To Primary Care System” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ตัวแทนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมประชุมวิชาการ “ระบบสุขภาพปฐมภูมิวิถีใหม่ New Normal To Primary Care System” ประจำปี...

19 กันยายน 2566 1 รูป

ครอบครัวคุณแม่วารินทร์ พงศ์สกุลวงศ์ บริจาคพัดลมจำนวน 2 ตัว เ

วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ครอบครัวคุณแม่วารินทร์ พงศ์สกุลวงศ์ บริจาคพัดลมจำนวน 2 ตัว เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณวิภา...

19 กันยายน 2566 1 รูป

คุณสุพร ศรีจันทร์ บริจาคผลไม้สด

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณสุพร ศรีจันทร์ บริจาคผลไม้สด เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณจิรารัตน์ โกสัยพัฒนักวิชาการพัสดุ...

17 กันยายน 2566 1 รูป

ร่วมขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลคุณภาพ และความปลอดภัย

อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 นายแพทย์อดุลวิทย์ ธานีรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ รับมอบเกียรติบัตรประกาศนโนโยบายและมีส่วนร่วมใ...

14 กันยายน 2566 1 รูป

คุณเสงี่ยม เจริญกิจ บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณเสงี่ยม เจริญกิจ บริจาครถเข็นผู้ป่วย จำนวน 1 คัน เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณสยาม รามคล...

2 กันยายน 2566 1 รูป

ครอบครัวแซ่ก้อง บริจาคพัดลม จำนวน 5 ตัว

วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 ครอบครัวแซ่ก้อง บริจาคพัดลม จำนวน 5 ตัว ให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่คุณพ่อฝ้อง แซ่ก้อ...

31 สิงหาคม 2566 1 รูป

ครอบครัว ด.ต.จิรศักดิ์ แป้นเพ็ชร์ บริจาคพัดลม จำนวน 2 ตัว

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ครอบครัว ด.ต.จิรศักดิ์ แป้นเพ็ชร์ บริจาคพัดลม จำนวน 2 ตัว เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณวิภ...

31 สิงหาคม 2566 1 รูป

ร้านพี่เทศ เกาเหลาเลือดหมูและคณะ บริจาคอาหาร

วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ร้านพี่เทศ เกาเหลาเลือดหมูและคณะ บริจาคข้าวพร้อมเกาเหลา จำนวน 30 ถุง , น้ำดื่มจำนวน 22 โหล , เงาะ จำนวน 20 กิโลก...

25 สิงหาคม 2566 1 รูป

คุณปาณิศา ศรทอง บริจาคน้ำยาล้างจาน และ น้ำยาล้างห้องน้ำ

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คุณปาณิศา ศรทอง บริจาคน้ำยาล้างจาน และ น้ำยาล้างห้องน้ำ เพื่อให้โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมีคุณสาวิกรี ...

23 สิงหาคม 2566 190 รูป

ตัวแทนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ตัวแทนโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 25...

15 สิงหาคม 2566 1 รูป

ประชุมชี้แจงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS , ACS

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จัดประชุมชี้แจงการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วย SEPSIS , ACS ให้แก่บุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อ...

10 สิงหาคม 2566 1 รูป

โครงการมหกรรมสุขภาพดี ตามวิถีชีวิตชาวตำบลหินตก

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่วมเป็นเกียรติใ...