รายการจองห้องประชุม

ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562


Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 81

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 82

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 104

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 105
ห้องประชุม HA
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
ความต้องการ
งานโสต
14:00
-
16:00
ประชุม PCT
PCT
เข้าร่วม 10 คน
จุฬลัศ จิตต์ต่างวงศ์ จัดเรียงแถวNotice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 104

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 105
ห้องประชุมพีระ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
ความต้องการ
งานโสต
13:00
-
16:00
ประสานงาน รพ.สต
หน่วยงานแพทย์
เข้าร่วม 21 คน
วีระยุทธ อมตเวทย์ จัดเรียงแถว - ไมโครโฟน
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องฉายวีดีทัศน์