รายการจองห้องประชุม

ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562


Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 81

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 82

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 104

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 105
ห้องประชุมพีระ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
ความต้องการ
งานโสต
08:00
-
16:00
N/A
ทันตกรรม
เข้าร่วม 40 คน
ปาจรีย์ ปัจจะสุวรรณ์ จัดเรียงแถว - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
- เครื่องนำเสนอภาพ