รายการจองห้องประชุม

ประจำวันที่ 18 กันยายน 2562


Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 81

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 82

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 104

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 105
ห้องประชุม HA
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
ความต้องการ
งานโสต
13:30
-
16:30
im team ( a,b,c)
im team
เข้าร่วม 7 คน
แก้วตา ภาวะนุภาพ จัดเรียงแถว - โน๊ตบุ๊ค