รายการจองห้องประชุม

ประจำวันที่ 12 กันยายน 2562


Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 81

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 82

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 104

Notice: Undefined index: approve in /var/www/html/ireserve/view.php on line 105
ห้องประชุมพีระ
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ผู้จอง
จัดโต๊ะ
ความต้องการ
งานโสต
13:00
-
16:00
ส่งเสริม
ทันตกรรม
เข้าร่วม 40 คน
ปาจรีย์ ปัจจะสุวรรณ์ จัดเรียงแถว - ไมโครโฟน
- โน๊ตบุ๊ค