ปฏิทินการจองห้องประชุม

สิงหาคม 2562
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 15 กรกฏาคม 2563
วันพรุ่งนี้
08:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมนิเทศงานทันตกรรม โซลกลาง
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ ทันตกรรม อนุมัติแล้ว
 15 กรกฏาคม 2563
วันพรุ่งนี้
13:30 น.
-
16:30 น.
 SmartQueue By RNF
(ผู้เข้าร่วม 15)
ห้องประชุม HA งานสารสนเทศและเวชระเบียน อนุมัติแล้ว
 16 กรกฏาคม 2563 08:30 น.
-
16:00 น.
 ประชุมเครีอข่ายสุขภาพจิตและจิตเวชปี63 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุช่วงcovid-19
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ จิตเวชและยาเสพติด อนุมัติแล้ว
 23 กรกฏาคม 2563 08:00 น.
-
09:00 น.
 อบรมวิทยากรการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ ในสถานการณ์โควิท-19
(ผู้เข้าร่วม 40)
ห้องประชุมพีระ จิตเวชและยาเสพติด รออนุมัติ
 3 สิงหาคม 2563 08:00 น.
-
09:00 น.
 ประชุมงานอนามัยแม่และเด็ก
(ผู้เข้าร่วม 30)
ห้องประชุมพีระ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รออนุมัติ
 5 สิงหาคม 2563 09:00 น.
-
16:00 น.
 เสนอผลงานวิชาการ
(ผู้เข้าร่วม 60)
ห้องประชุมพีระ ยุทธศาสตร์ อนุมัติแล้ว
 6 สิงหาคม 2563 08:00 น.
-
16:00 น.
 เสนอผลงานวิชาการ
(ผู้เข้าร่วม 60)
ห้องประชุมพีระ ยุทธศาสตร์ อนุมัติแล้ว
 14 สิงหาคม 2563 08:30 น.
-
16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ คณะกรรมการบริการ อนุมัติแล้ว