ปฏิทินการจองห้องประชุม

พฤศจิกายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
11
12
13
14
15
16
17
18
 
19
20
21
22
23
24
 
25
26
27
28
29
30
-
-
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 15 ธันวาคม 2565 13:30 น.
-
16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการทีม IM
(ผู้เข้าร่วม 15)
ห้องประชุม HA ทีม IM อนุมัติแล้ว
 22 ธันวาคม 2565 13:30 น.
-
16:00 น.
 ประชุมกรรมการ HRD
(ผู้เข้าร่วม 12)
ห้องประชุม HA กรรมการ HRD รออนุมัติ