ปฏิทินการจองห้องประชุม

ตุลาคม 2562
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 14 สิงหาคม 2563 08:30 น.
-
16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ คณะกรรมการบริการ อนุมัติแล้ว
 19 สิงหาคม 2563 08:30 น.
-
16:00 น.
 ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ 2564
(ผู้เข้าร่วม 50)
ห้องประชุมพีระ ยุทธศาสตร์ อนุมัติแล้ว
 20 สิงหาคม 2563 08:30 น.
-
16:00 น.
 ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ 2564
(ผู้เข้าร่วม 50)
ห้องประชุมพีระ ยุทธศาสตร์ อนุมัติแล้ว
 21 สิงหาคม 2563 08:30 น.
-
16:00 น.
 ทบทวน แผนยุทธศาสตร์ 2564
(ผู้เข้าร่วม 50)
ห้องประชุมพีระ ยุทธศาสตร์ อนุมัติแล้ว
 24 สิงหาคม 2563 08:30 น.
-
16:00 น.
 คณะอนุกรรมการ พชอ.
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ รออนุมัติ
 25 สิงหาคม 2563 08:30 น.
-
16:00 น.
 คณะอนุกรรมการ พชอ.
(ผู้เข้าร่วม 25)
ห้องประชุมพีระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์ รออนุมัติ