ปฏิทินการจองห้องประชุม

พฤษภาคม 2566
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
รายการจองห้องปัจจุบัน
วันที่จอง
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
สถานะ
 31 พฤษภาคม 2566
วันนี้
08:00 น.
-
16:00 น.
 สอบลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ
(ผู้เข้าร่วม 50)
ห้องประชุมพีระ กลุ่มงานบริหารทั่วไป อนุมัติแล้ว
 1 มิถุนายน 2566
วันพรุ่งนี้
08:00 น.
-
16:00 น.
 คัดกรองพิษตะกั่ว วัยทำงาน แรงงานนอกระบบ
(ผู้เข้าร่วม 50)
ห้องประชุมพีระ งานปฐมภูมิฯ อนุมัติแล้ว
 1 มิถุนายน 2566
วันพรุ่งนี้
13:00 น.
-
16:00 น.
 ประชุมเตรียมรับตรวจงานแม่และเด็ก
(ผู้เข้าร่วม 15)
ห้องประชุม HA กลุ่มการพยาบาล อนุมัติแล้ว
 22 มิถุนายน 2566 13:30 น.
-
16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการทีม IM
(ผู้เข้าร่วม 15)
ห้องประชุม HA ทีม IM อนุมัติแล้ว