ปฏิทินการจองห้องประชุม

เมษายน 2562
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
รายการจองห้องวันนี้ (19 เมษายน 2562)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
08:30 น. - 16:30 น. เครือข่ายงานผู้สูงอายุ ห้องประชุมใหญ่ กลุ่มงานด้านบริการปฐมภูมิและองค์รวม 45 คน