ปฏิทินการจองห้องประชุม

กันยายน 2562
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
รายการจองห้องวันนี้ (18 กันยายน 2562)
เวลาจอง
หัวข้อการประชุม
ห้องประชุม
หน่วยงาน
ผู้เข้าร่วม
13:30 น. - 16:30 น. im team ( a,b,c) ห้องประชุม HA im team 7 คน