โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เนื้อหา : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่ประกาศ : 5 พฤศจิกายน 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด