โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561


เนื้อหา : สรุปยอดจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.61


วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด