โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เนื้อหา : วัตถุดิบ


วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด