โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง


เนื้อหา : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง


วันที่ประกาศ : 28 กันยายน 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด