โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง


เนื้อหา : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเปล และพนักงานบริการ


วันที่ประกาศ : 25 กันยายน 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด