โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อเรื่อง : รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง


เนื้อหา : รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง ได้แก่พนักงานเปล และพนักงานบริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ประกาศ : 18 กันยายน 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด