โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง


เนื้อหา : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ


วันที่ประกาศ : 3 สิงหาคม 2561


เอกสารแนบ : ดาวโหลด