โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อเรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน

เนื้อหา : แต่ตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

วันที่ประกาศ : 15 ธันวาคม 2560

เข้าชม : 320 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด