โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2566 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันที่ประกาศ : 7 มีนาคม 2566

เข้าชม : 25 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด