โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล)

เนื้อหา : ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล)

วันที่ประกาศ : 3 มีนาคม 2566

เข้าชม : 31 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด