โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหา : จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

วันที่ประกาศ : 13 มกราคม 2566

เข้าชม : 16 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด