โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หัวข้อเรื่อง : คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

เนื้อหา : คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล

วันที่ประกาศ : 3 พฤษภาคม 2565

เข้าชม : 160 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด