โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหา : ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 364,870.00บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ : 22 เมษายน 2565

เข้าชม : 35 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด