โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หัวข้อเรื่อง : คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

เนื้อหา : คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่รองผู้อำนวยการ

วันที่ประกาศ : 16 ตุลาคม 2563

เข้าชม : 353 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด