โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์(NST) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เนื้อหา : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์(NST) จำนวน 2 รายการสล็อต

วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2563

เข้าชม : 25 ครั้ง

เอกสารแนบ : ดาวโหลด