ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1226 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 30 กรกฎาคม 2562
1189 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 31 21 กรกฎาคม 2560
539 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 71 24 มกราคม 2560
538 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 62 24 มกราคม 2560
537 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 59 24 มกราคม 2560
536 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 82 24 มกราคม 2560
535 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 51 24 มกราคม 2560
534 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 60 24 มกราคม 2560
533 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 55 24 มกราคม 2560
532 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 63 24 มกราคม 2560
531 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 76 24 มกราคม 2560
553 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 45 2 ตุลาคม 2557
552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 48 2 ตุลาคม 2557
551 แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 51 2 ตุลาคม 2557
550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 46 2 ตุลาคม 2557