ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1243 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 249 30 กรกฎาคม 2562
1242 แต่งตั้งคณะกรรมการเทดโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 263 30 กรกฎาคม 2562
1241 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 308 30 กรกฎาคม 2562
1240 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2614 30 กรกฎาคม 2562
1239 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 299 30 กรกฎาคม 2562
1238 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 211 30 กรกฎาคม 2562
1237 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 313 30 กรกฎาคม 2562
1236 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 229 30 กรกฎาคม 2562
1235 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 207 30 กรกฎาคม 2562
1226 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 282 30 กรกฎาคม 2562
1189 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 182 21 กรกฎาคม 2560
539 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 233 24 มกราคม 2560
538 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 210 24 มกราคม 2560
537 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 213 24 มกราคม 2560
536 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 326 24 มกราคม 2560