ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว วันที่ลงข่าว
825 รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนายช่างเทคนิค ข่าวรับสมัครงาน 2 พฤศจิกายน 2561
756 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 28 กันยายน 2561
748 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 25 กันยายน 2561
747 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 18 กันยายน 2561
596 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 3 สิงหาคม 2561
593 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 1 สิงหาคม 2561
583 รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ 4 ตำแหน่ง ข่าวรับสมัครงาน 23 กรกฎาคม 2561
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวรับสมัครงาน 17 กรกฎาคม 2561
178 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 29 ธันวาคม 2560
171 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 26 ธันวาคม 2560
148 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล ข่าวรับสมัครงาน 18 ธันวาคม 2560
86 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัตร 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 6 พฤศจิกายน 2560
85 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนังงานบัตรรายงานโรค ข่าวรับสมัครงาน 1 พฤศจิกายน 2560
81 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ข่าวรับสมัครงาน 20 ตุลาคม 2560
83 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา ข่าวรับสมัครงาน 29 กันยายน 2560