ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3364 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ข่าวรับสมัครงาน 411 12 พฤษภาคม 2566
3361 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า) ข่าวรับสมัครงาน 99 8 พฤษภาคม 2566
3360 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สหกรณ์ร้านค้า) ข่าวรับสมัครงาน 83 7 พฤษภาคม 2566
3325 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 826 26 เมษายน 2566
3275 ประกาศลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ข่าวรับสมัครงาน 240 30 มีนาคม 2566
3274 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 159 30 มีนาคม 2566
3247 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 170 22 มีนาคม 2566
3246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวรับสมัครงาน 202 22 มีนาคม 2566
3235 รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ข่าวรับสมัครงาน 237 14 มีนาคม 2566
3234 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวรับสมัครงาน 342 14 มีนาคม 2566
3089 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 218 20 มกราคม 2566
3020 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ข่าวรับสมัครงาน 297 11 มกราคม 2566
2915 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 288 28 ตุลาคม 2565
2914 ประกาศผลสอบลูกจ้างรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 313 28 ตุลาคม 2565
2910 ประกาศรายชื่อสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 258 21 กันยายน 2565