ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2766 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 172 15 สิงหาคม 2565
2764 ประกาศรายขื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 152 8 สิงหาคม 2565
2758 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวรับสมัครงาน 243 1 สิงหาคม 2565
2755 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 200 19 กรกฎาคม 2565
2594 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 402 29 มีนาคม 2565
2527 ประผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ข่าวรับสมัครงาน 446 25 มกราคม 2565
2494 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานการเงินและบัญชี ข่าวรับสมัครงาน 439 13 มกราคม 2565
2289 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 796 7 กันยายน 2564
2258 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 887 23 สิงหาคม 2564
1934 ประกาศรายาชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 1162 18 ธันวาคม 2563
1933 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 1084 18 ธันวาคม 2563
1925 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชา ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุข ข่าวรับสมัครงาน 1181 8 ธันวาคม 2563
1886 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ข่าวรับสมัครงาน 1058 29 ตุลาคม 2563
1885 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ข่าวรับสมัครงาน 930 22 ตุลาคม 2563
1873 ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวรับสมัครงาน 779 16 ตุลาคม 2563