ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย (ปรุงสำเร็จ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 21 ตุลาคม 2564
2426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 20 ตุลาคม 2564
2392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 33 18 ตุลาคม 2564
2391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 14 ตุลาคม 2564
2378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 63 14 ตุลาคม 2564
2394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน 40-0510 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 12 ตุลาคม 2564
2376 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนกันยายน 2564 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 76 8 ตุลาคม 2564
2393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 7 ตุลาคม 2564
2416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 29 กันยายน 2564
2397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีิเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 29 กันยายน 2564
2375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 63 29 กันยายน 2564
2373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 67 29 กันยายน 2564
2381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 28 กันยายน 2564
2380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ทางทันตกรรม ให้เป็นระบบดิจิตอล (Carestreem Dental CS 7600) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 27 28 กันยายน 2564
2379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิตอล (Flat panel detector) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 28 กันยายน 2564