ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1676 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 29 มิถุนายน 2563
1675 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 29 มิถุนายน 2563
1663 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 29 มิถุนายน 2563
1684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน ม-2944 นศ. จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 22 มิถุนายน 2563
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 17 มิถุนายน 2563
1691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 15 มิถุนายน 2563
1690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 15 มิถุนายน 2563
1629 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 15 มิถุนายน 2563
1689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงประตูห้องตรวจโรค9แผนกผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 12 มิถุนายน 2563
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 12 มิถุนายน 2563
1686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 10 มิถุนายน 2563
1626 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๖,๗๒๑ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง (Ref. 63017302193) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 36 10 มิถุนายน 2563
1685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 นศ. จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 0 9 มิถุนายน 2563
1681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 9 มิถุนายน 2563
1628 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563(ฝ่ายเทคนิคการแพทย์) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 28 5 มิถุนายน 2563