ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1234 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 15 สิงหาคม 2562
1231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 9 สิงหาคม 2562
1230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 7 สิงหาคม 2562
1225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 1 สิงหาคม 2562
1223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 1 สิงหาคม 2562
1222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 1 สิงหาคม 2562
1212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 1 สิงหาคม 2562
1224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 31 กรกฎาคม 2562
1216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 25 กรกฎาคม 2562
1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 25 กรกฎาคม 2562
1210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 25 กรกฎาคม 2562
1194 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดข้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 25 กรกฎาคม 2562
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 24 กรกฎาคม 2562
1227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 24 กรกฎาคม 2562
1215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 24 กรกฎาคม 2562