ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถ ตามโครงการเพิ่มทักษะการบริการการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างาน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 19 พฤษภาคม 2566
3390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 12 พฤษภาคม 2566
3391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 11 พฤษภาคม 2566
3370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 8 พฤษภาคม 2566
3379 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2566 (ห้องยา) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 1 พฤษภาคม 2566
3368 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน เมษายน 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 16 1 พฤษภาคม 2566
3365 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร. 1) ประจำเดือนเมษายน 2566 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 23 1 พฤษภาคม 2566
3380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 28 เมษายน 2566
3377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาล) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 26 เมษายน 2566
3374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์กระจายสัญญาณ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 26 เมษายน 2566
3373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 10 26 เมษายน 2566
3378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษายูนิตทันตกรรม (ยูนิตที่ 2 และ 3) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 24 เมษายน 2566
3375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอัพเดทระบบส่งตรวจอัตโนมัติ Kiosk BMS Gateway และระบบขานเรียกคิว Smart Queue แบบรายปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 24 เมษายน 2566
3363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น (ชั้น3 และชั้น4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 24 เมษายน 2566
3362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 24 เมษายน 2566