ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
2312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องกรองน้ำ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 8 กรกฎาคม 3107
2292 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 13 กันยายน 2564
2325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมทางเท้าภายในโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 9 กันยายน 2564
2324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 9 กันยายน 2564
2326 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) เดือนสิงหาคม 2564 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 7 กันยายน 2564
2300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 25 สิงหาคม 2564
2299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 24 สิงหาคม 2564
2262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 32 18 สิงหาคม 2564
2259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 44 18 สิงหาคม 2564
2316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 11 สิงหาคม 2564
2276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 10 สิงหาคม 2564
2247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 72 10 สิงหาคม 2564
2298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 6 สิงหาคม 2564
2297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 5 สิงหาคม 2564
2309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 1 4 สิงหาคม 2564