ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3109 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน มกราคม 2566 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 9 3 กุมภาพันธ์ 2566
3108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(ปรับอากาศ 2 ชั้นป ตามโครงการสร้างสุขจากการทำงานผู้รับบริการปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 30 มกราคม 2566
3112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 25 มกราคม 2566
3111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 25 มกราคม 2566
3110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 25 มกราคม 2566
3102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 18 มกราคม 2566
3101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 17 มกราคม 2566
3100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 17 มกราคม 2566
3105 ประกาศผู้ชนะการ จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 13 มกราคม 2566
3104 ประกาศผู้ชนะการ จ้างตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 10 มกราคม 2566
3091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 17 10 มกราคม 2566
3106 ประกาศผู้ชนะการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 6 มกราคม 2566
3067 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน ธันวาคม 2565 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 6 มกราคม 2566
3066 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือน พฤศจิกายน 2565 (กลุ่มงานการพยาบาล) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 6 มกราคม 2566
3033 ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) เดือนธันวาคม 2565 (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 6 มกราคม 2566