ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประชาสัมพันธ์ 30 27 มกราคม 2566
3090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 22 20 มกราคม 2566
3095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (UPS) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 19 22 ธันวาคม 2565
2803 การเก็บบริการตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 232 23 สิงหาคม 2565
2765 ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ข่าวประชาสัมพันธ์ 329 11 สิงหาคม 2565
2759 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 320 1 สิงหาคม 2565
2711 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 270 30 มิถุนายน 2565
2651 แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรป่วยโควิด-19 ข่าวประชาสัมพันธ์ 350 17 พฤษภาคม 2565
2595 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 389 31 มีนาคม 2565
2468 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ข่าวประชาสัมพันธ์ 619 4 มกราคม 2565
2267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 698 31 สิงหาคม 2564
2082 คณะกรรมการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล ข่าวประชาสัมพันธ์ 1038 19 มีนาคม 2564
2081 คณะกรรมการบ้านพักโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1190 19 มีนาคม 2564
1969 ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลและ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ข่าวประชาสัมพันธ์ 1026 28 ธันวาคม 2563
1968 ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1051 28 ธันวาคม 2563