ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
3343 รับสมัครงานพนักงานร้านสวัสดิการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 149 28 เมษายน 2566
3357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 35 3 เมษายน 2566
3306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 55 27 มีนาคม 2566
3324 ปร่ะกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ห้องยา เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ 36 1 มีนาคม 2566
3297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแล็บ (Lab) ฟันปลอม จำนวน ๔๔ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 39 7 กุมภาพันธ์ 2566
3296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๑๑ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 38 7 กุมภาพันธ์ 2566
3295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 43 7 กุมภาพันธ์ 2566
3294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ ข่าวประชาสัมพันธ์ 55 7 กุมภาพันธ์ 2566
3107 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ข่าวประชาสัมพันธ์ 254 27 มกราคม 2566
3090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 128 20 มกราคม 2566
3233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 66027284447) ข่าวประชาสัมพันธ์ 75 13 มกราคม 2566
3232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแล็บ (Lab) ฟันปลอมจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 65 13 มกราคม 2566
3231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทันตกรรม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Ref. 66027312687) ข่าวประชาสัมพันธ์ 74 13 มกราคม 2566
3149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 84 3 มกราคม 2566
3095 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (UPS) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวประชาสัมพันธ์ 107 22 ธันวาคม 2565