ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
539 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (ทีมนำ) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 462 24 มกราคม 2560
538 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 439 24 มกราคม 2560
537 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 454 24 มกราคม 2560
536 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 694 24 มกราคม 2560
535 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 439 24 มกราคม 2560
534 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 494 24 มกราคม 2560
533 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 433 24 มกราคม 2560
532 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 427 24 มกราคม 2560
531 แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 460 24 มกราคม 2560
553 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 406 2 ตุลาคม 2557
552 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 397 2 ตุลาคม 2557
551 แต่งตั้งคณะกรรมการบ้านพัก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 446 2 ตุลาคม 2557
550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 430 2 ตุลาคม 2557
549 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 428 2 ตุลาคม 2557
548 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 424 2 ตุลาคม 2557