ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1855 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 303 6 ตุลาคม 2563
1832 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 220 2 ตุลาคม 2563
1831 แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 229 2 ตุลาคม 2563
1830 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 217 2 ตุลาคม 2563
1243 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 524 30 กรกฎาคม 2562
1242 แต่งตั้งคณะกรรมการเทดโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 527 30 กรกฎาคม 2562
1241 แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 628 30 กรกฎาคม 2562
1240 แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 3314 30 กรกฎาคม 2562
1239 แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 603 30 กรกฎาคม 2562
1238 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 437 30 กรกฎาคม 2562
1237 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 589 30 กรกฎาคม 2562
1236 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 469 30 กรกฎาคม 2562
1235 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 468 30 กรกฎาคม 2562
1226 แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 527 30 กรกฎาคม 2562
1189 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 435 21 กรกฎาคม 2560