ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 2 21 กันยายน 2563
1825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 21 กันยายน 2563
1824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 35 21 กันยายน 2563
1827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค ซ่อม ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 17 กันยายน 2563
1818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 30 16 กันยายน 2563
1838 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 7 15 กันยายน 2563
1835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิงอาคาร OPD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 15 กันยายน 2563
1834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 4 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 5 15 กันยายน 2563
1833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติมหลังคาทางลาดคลินิกโรคไม่ติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 6 15 กันยายน 2563
1819 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 15 กันยายน 2563
1821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 19 14 กันยายน 2563
1817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 14 กันยายน 2563
1816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 29 14 กันยายน 2563
1810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 39 14 กันยายน 2563
1815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 21 11 กันยายน 2563