ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
92 แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 244 15 กันยายน 2560
91 แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 245 15 กันยายน 2560
90 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2561 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 249 15 กันยายน 2560
78 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงหลังคาให้บริการผู้ป่วยเรื้อรัง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 218 21 กรกฎาคม 2560
77 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โรงพักขยะอันตรายและรีไซเคิล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 201 21 กรกฎาคม 2560
76 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงฝาเพดานอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมระบบระบายอากาศและระบบดูดอากาศ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 198 21 กรกฎาคม 2560
75 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงพื้นฝ้าเพดานห้องตรวจพัฒนาการและต่อเติมห้องให้คำปรึกษาเพื่อนใจวัยรุ่น ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 225 21 กรกฎาคม 2560
71 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างปรับปรุงขายายพื้นที่รอรับบริการผู้ป่วยจิตเวช พร้อมฝาเพดาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 207 21 กรกฎาคม 2560
73 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณเอ็กซ์เรย์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 201 14 กรกฎาคม 2560
72 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 201 9 กรกฎาคม 2560
1712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ(เดือนมิถุนายน2563) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 78 4 มิถุนายน 2560
74 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อยูนิตทำฟัน 1 เครื่อง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 195 26 พฤษภาคม 2560
65 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ติดตั้งระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 196 26 พฤษภาคม 2560
64 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 206 26 พฤษภาคม 2560
68 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 202 15 พฤษภาคม 2560