ประเภทข่าว :

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว เข้าชม วันที่ลงข่าว
1849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 29 กันยายน 2563
1845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กค-9391 นศ. จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 26 29 กันยายน 2563
1828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 31 29 กันยายน 2563
1847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 4 28 กันยายน 2563
1841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 28 กันยายน 2563
1854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 25 กันยายน 2563
1842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสากั้นบริเขตสแตนเลสแบบดึงกลับอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 24 25 กันยายน 2563
1839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 11 24 กันยายน 2563
1837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่งห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 12 24 กันยายน 2563
1836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตกแต่ง ห้องคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ARI CLINIC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 15 24 กันยายน 2563
1823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 37 24 กันยายน 2563
1829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฐานและห้องน้ำของห้องตรวจกลางสวน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 14 23 กันยายน 2563
1843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการทะเบียน กร-3537 นศ.จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 8 22 กันยายน 2563
1851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 21 กันยายน 2563
1850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 3 21 กันยายน 2563