วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


องค์กรนำด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์พันธกิจ


ทศวรรษแห่งการยกระดับศักยภาพ ระบบบริการสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์