ตารางให้บริการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
ตารางให้บริการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
วัน เช้า (08.30 - 12.00) บ่าย (13.00 - 16.30) เย็น (16.30 - 20.30)
จันทร์ - ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- ฝากครรภ์รายใหม่
- ทันตกรรม (ทั่วไป, นัด, หญิงมีครรถ์)
- จิตเวช (OSCC)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- ฝากครรภ์รายใหม่
- ทันตกรรม (นัด, หญิงมีครรถ์)
- จิตเวช (OSCC)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
อังคาร - ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกหอบหืด (COPD)
- ฝากครรภ์รายใหม่
- ทันตกรรม (ทั่วไป, นัด, หญิงมีครรถ์)
- จิตเวช (บำบัดยาเสพติด)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกหอบหืด (COPD)
- ฝากครรภ์รายใหม่
- ทันตกรรม (นัด, หญิงมีครรถ์, โรงเรียน)
- จิตเวช ( บำบัดยาเสพติด )
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
พุธ - ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกเบาหวาน
- ฝากครรภ์รายเก่า
- ทัตกรรม (ทั่วไป, นัด, หญิงมีครรถ์, เบาหวาน)
- กายภาพบำบัด
- จิตเวช ( เด็กและวัยรุ่น, เลิกเหล้า )
** รับรองความพิการทางจิต ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- คลินิกสุขภาพเด็กดี
** เด็ก 2-6 เดือน สัปดาห์ที่ 1 และ 3
** เด็ก 1-2 ปี สัปดาห์ที่ 2 และ 4
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกเบาหวาน
- ฝากครรภ์รายเก่า
- ทัตกรรม (นัด, หญิงมีครรถ์, เด็กดี)
- จิตเวช (เด็กและวัยรุ่น, เลิกเหล้า)
** รับรองความพิการทางจิต ทุกวันพุธ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- คลินิกสุขภาพเด็กดี
** เด็ก 9 เดือน สัปดาห์ที่ 1 และ 3
** เด็ก 3-5 ปี สัปดาห์ที่ 2 และ 4
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
พฤหัสบดี - ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- ทันตกรรม (ทั่วไป, นัด)
- จิตเวช (เลิกเหล้า)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด, หลังคลอด)
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกความดันโลหิตสูง
- ทันตกรรม (ทั่วไป, นัด)
- จิตเวช (เลิกเหล้า)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด, หลังคลอด)
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด)
ศุกร์ - ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกเบาหวาน
- ทันตกรรม (นัด, โรงเรียน)
- จิตเวชชุมชน
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด, หลังคลอด)
- คลินิกสุขภาพเด็กดี (นัด)
** เด็ก 3-5 ปี
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- คลินิกเบาหวาน
- ทันตกรรม (โรงเรียน)
- จิตเวชชุมชน
- กายภาพบำบัด
- แพทย์แผนไทย (นัด, หลังคลอด)
- คลินิกสุขภาพเด็กดี (นัด)
** เด็ก 3-5 ปี
- ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- แพทย์แผนไทย (นัด)
เสาร์ - ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- แพทย์แผนไทย (นัด)
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
อาทิตย์ - ตรวจโรคทั่วไป
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
- ทันตกรรม (นัด)
- อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน