องค์กรนำด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อคนร่อนพิบูลย์

นายแพทย์ศิริธัญญ์ ตัญบุญยกิจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์