นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
9 ส.ค. 256319
เดือน ส.ค.1,598
ปี 256338,746
ดูสถิติย้อนหลัง