ข่าวสำหรับประชาชน
รับการประเมินไขว้คุณภาพทางการพยาบาล (Quality Assurance : QA)

25 พ.ค. 2566 1 รูป

ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม จ.นครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์ รุ่นที่ 2

25 พ.ค. 2566 1 รูป

โครงการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นำและหัวหน้างานแก่กลุ่มผู้นำเครือข่ายสุขภาพอำเภอร่อนพิบูลย์

24 พ.ค. 2566 1 รูป


ประมวลภาพกิจกรรม
คุณเพียร คงผอม บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท

18 พ.ค. 2566 1 รูป

คุณกี่ แซ่หยั่ง , คุณรื่นฤดี ทองพูลศรี และ ด.ญ.ศุทธนุช รัตนพลที บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ

18 พ.ค. 2566 1 รูป

บริษัทเธียรทราเวลแอนด์เซอร์วิสจำกัด บริจาคน้ำดื่มจำนวน 65 โหล

16 พ.ค. 2566 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด