หน่วยงานภายใน
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
แผนการจัดซื้อวัสดุโครงการ
แผนการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจน)
แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
แผนการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
แผนการจัดซื้อวัสดุปะปา
แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค
แผนการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน-ค่าเสื่อม)
ประจำจำนวน
20 ม.ค. 256211
เดือน ม.ค.2,109
ปี 25622,109
ดูสถิติย้อนหลัง
ข่าวประชาสัมพันธ์

4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก

ประกาศเมื่อ 17 เม.ย. 2561


รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2560

ประกาศเมื่อ 26 มี.ค 2561


รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

รายงานสรุปผลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

ประกาศเมื่อ 26 มี.ค 2561


รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือผู้สูงอายุโดยไม่ไร้คุณค่า

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือผู้สูงอายุโดยไม่ไร้คุณค่า อำเภอร่อนพิบุลย์

ประกาศเมื่อ 26 มี.ค 2561


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ขั้นตอนการทำงาน และแบบฟอร์ม

ประกาศเมื่อ 9 มี.ค 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2561

ประกาศเมื่อ 10 ม.ค. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 8 รายการ

ประกาศเมื่อ 4 ม.ค. 2562


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 2 รายการ

ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2561


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 3 รายการ

ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2561


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

ประกาศเมื่อ 27 ธ.ค. 2561

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศเมื่อ 28 ธ.ค. 2561


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2561


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ 25 ธ.ค. 2561


รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2561


รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา

รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา ปฏิบัติงาน รพ.สต. กลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศเมื่อ 18 ธ.ค. 2561

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2...

กิจกรรมเต้นไลน์แดนซ์ ของหมู่ที่ 2 ต.ร่อน...

22 มี.ค 2561 4 รูป

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื...

ออกให้สุขศึกษา โครงการอบรมให้ความรู้ เรื...

22 มี.ค 2561 1 รูป

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนส...

โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ร่วมกับโรงพยาบาลสวนส...

22 มี.ค 2561 5 รูป


วัน อสม. แห่งชาติ อ.ร่อนพิบูลย์
วัน อสม. แห่งชาติ อ.ร่อนพิบูลย์...

กิจกรรม อสม.พลังสร้างสุขภาพ วัน อสม.แห่ง...

20 มี.ค 2561 11 รูป

ออกให้ความรู้ ม.2
ออกให้ความรู้ ม.2...

ออกให้ความรู้ประชาชนหมู่ที่ 2 ต.ร่อนพิบู...

10 มี.ค 2561 3 รูป

ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงโม่หิน
ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงโม่หิน ...

ออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่โรงโม่หิน ประจำป...

27 ก.พ. 2561 4 รูป