นายแพทย์ธรรมสถิตย์ พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ประจำจำนวน
28 ก.ย. 256333
เดือน ก.ย.4,761
ปี 256347,238
ดูสถิติย้อนหลัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ (HA) 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียน 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื่อในโรงพยาบาล 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการเจรจาไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับโรงพยาบาล 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการเทดโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

แต่งตั้งคณะกรรมการเทดโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ 2562

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562