ประจำจำนวน
21 ส.ค. 256235
เดือน ส.ค.2,369
ปี 256230,575
ดูสถิติย้อนหลัง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประกาศเมื่อ 30 ก.ค. 2562


แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศเมื่อ 21 ก.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและเวชระเบียน

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับโรงพยาบาล

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT)

แต่งตั้งคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก (PCT)

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560


แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคุณภาพ

ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2560