ข่าวสำหรับประชาชน
แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนกันยายน 2565

1 ก.ย. 2565 1 รูป

แนะนำบุคลากรใหม่โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เดือนกันยายน 2565

1 ก.ย. 2565 1 รูป

บุคลากรต้นแบบมีจิตบริการและมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

19 ส.ค. 2565 1 รูป


ประมวลภาพกิจกรรม
คุณสุรพล แสงสุริยันต์ บริจาครถเข็นนั่งจำนวน 1 คัน

21 ก.ย. 2565 1 รูป

คุณชอุ่ม อุ่นจิตต์  บริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท

14 ก.ย. 2565 1 รูป

ทันตแพทย์หญิงปีติพร ธุระเจน บริจาคเสาน้ำเกลือ

14 ก.ย. 2565 1 รูป

กิจกรรมที่ผ่านมา

อ่านทั้งหมด