รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ รายการครุภัณฑ์ ราคา วันที่ได้รับ สถานที่ สถานะ
1 6515-027-1006/1(65)

เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย Auto CPR Amoul E6

989,000 11 กรกฎาคม 2565 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ใช้งาน
2 6515-003-2101/1(65)

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ขนาดกลาง Medium Pressure and Volume Control Ventilator Masimo UVENT-T-S

796,000 26 กรกฎาคม 2565 ห้องคลอด ใช้งาน
3 6515-003-2103/2(65)

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง Hight Flow Masimo TNI Softflow 50

199,000 19 กรกฎาคม 2565 ตึกผู้ป่วยใน ใช้งาน
4 6515-003-2103/1(65)

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง Hight Flow Masimo TNI Softflow 50

199,000 19 กรกฎาคม 2565 ตึกผู้ป่วยใน ใช้งาน
5 6515-031-0210/1(65)

เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด - Path Medical Sentiero TEOAE

350,000 28 พฤศจิกายน 2565 ห้องคลอด ใช้งาน
6 4110-001-0017/1(66)

ตู้เย็น ชนิด 2 ประตู - Electrolux ETB3400K-A

13,500 24 พฤศจิกายน 2565 ตึกผู้ป่วยใน ใช้งาน
7 7730-003-0014/4(66)

โทรทัศน์ LED (Smart TV) - Sharp 4T-C55CJ2X ขนาด 55 นิ้ว

22,400 18 พฤศจิกายน 2565 ห้องคลินิกพิเศษ สำรอง
8 7730-003-0014/3(65)

โทรทัศน์ LED (Smart TV) - Sharp 4T-C55CJ2X ขนาด 55 นิ้ว

22,400 18 พฤศจิกายน 2565 ห้องชันสูตร (Lab) ใช้งาน
9 7730-003-0014/2(66)

โทรทัศน์ LED (Smart TV) - Sharp 4T-C55CJ2X ขนาด 55 นิ้ว

22,400 18 พฤศจิกายน 2565 ห้องบัตร ใช้งาน
10 7730-003-0014/1(66)

โทรทัศน์ LED (Smart TV) - Sharp 4T-C55CJ2X ขนาด 55 นิ้ว

22,400 18 พฤศจิกายน 2565 ห้องฝากครรภ์ ใช้งาน
11 3920-005-0018/1(65)

รถเข็นส่งอุปกรณ์ Sterile - - 690x1100x1100มม.

30,000 4 พฤศจิกายน 2565 หน่วยจ่ายกลาง ใช้งาน
12 6515-003-4405/16(65)

เครื่องผลิดออกซิเจน - CHAINA AID M50

0 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
13 6515-003-4405/15(65)

เครื่องผลิตออกซิเจน - Yuwell 8F-5AW

0 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
14 6515-003-4405/14(65)

เครื่องผลิดออกซิเจน - Yuwell 8F-5AW

0 28 ตุลาคม 2565 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
15 7440-001-0007/14(65)

โน๊ตบุ๊ค Notebook Asus ExpertBook B1400CEPE-EK0744

22,000 20 ตุลาคม 2565 ห้องเวชปฎิบัติ ใช้งาน