รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ รายการครุภัณฑ์ ราคา วันที่ได้รับ สถานที่ สถานะ
1 6520-002-0001/1(62)

เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่ทันตกรรม (Mobile Suction) - Midwest Rhinoceros Vacuum

22,495 22 กรกฎาคม 2562 ห้องทันตกรรม ใช้งาน
2 6515-006-0002/1(62)

เครื่องปั่นฮีมาโตคริต - Lab Zenith HC-12C

32,895 22 กรกฎาคม 2562 ห้องชันสูตร (Lab) ใช้งาน
3 4120-001-0013/1(62)

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (ระบบInverter) - แคเรียร์ 38TSV0401A3/42TSV0402CP

56,100 24 มิถุนายน 2562 คลินิก DPAC ใช้งาน
4 4120-001-0021/1(62)

เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า (ระบบInverter) - แคเรียร์ 38TSV0481A3/42TSV0482CP

79,400 24 มิถุนายน 2562 คลินิก DPAC ใช้งาน
5 7110-006-0036/9(62)

เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูงต่ำ ขาเหล็กสีขาว - - -

2,300 5 กรกฎาคม 2562 งานบริการปรึกษาสุขภาพ ใช้งาน
6 7110-007-0022/3(62)

โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก - - 4 ฟุต

4,500 5 กรกฎาคม 2562 งานบริการปรึกษาสุขภาพ ใช้งาน
7 7110-002-0006/2(62)

ตู้ลิ้ันชักเหล็ก - ISO 10 ลิ้นชัก

2,900 5 กรกฎาคม 2562 งานบริการปรึกษาสุขภาพ ใช้งาน
8 3510-011-0002/1(62)

เครื่องอบผ้าอัตโนมัต - IMAGE DE-100/100 ปอนด์

250,000 3 กรกฎาคม 2562 ซักฟอก ใช้งาน
9 6530-008-0812/1(62)

เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง - TSCALE M301

15,800 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
10 6515-003-4402/5(62)

เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus

4,790 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
11 6515-003-4402/4(62)

เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus

4,790 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
12 6515-003-4402/3(62)

เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus

4,790 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
13 6515-003-4402/2(62)

เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus

4,790 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
14 6515-003-4402/1(62)

เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus

4,790 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน
15 6515-038-0001/1(62)

ชุดตรวจ หู ตา จมูก คอ - RIETER RIE-3858.003

16,320 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ใช้งาน