รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์

ลำดับ รายการครุภัณฑ์ ราคา วันที่ได้รับ สถานที่ สถานะ
1 7110-006-0036/2(63)

เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูงต่ำ ขาเหล็กสีขาว - PR -

1,900 2 ธันวาคม 2562 ห้องบริหารงานทั่วไป ใช้งาน
2 7110-006-0036/1(63)

เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูงต่ำ ขาเหล็กสีขาว - PR -

1,900 2 ธันวาคม 2562 ห้องตรวจโรค ใช้งาน
3 7440-001-0080/1(63)

ปริ๊นเตอร์ Printer Epson L3110

4,250 14 พฤศจิกายน 2562 ห้องคลอด ใช้งาน
4 7440-001-0008/12

คอมพิวเตอร์ออลอินวัน Computer All in One Lenovo N5T

30,950 28 สิงหาคม 2555 อาคารผู้ป่วยพิเศษ 4 ชั้น 32 ห้อง ใช้งาน
5 7440-001-0006/3(61)

คอมพิวเตอร์ Computer Lenovo 510-15IKL

0 12 มีนาคม 2561 ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ใช้งาน
6 7440-001-0002/1(61)

ปริ๊นเตอร์ Printer EPSON LQ-360

0 12 มีนาคม 2561 ห้องเก็บเงิน ใช้งาน
7 7440-001-0080/3(61)

ปริ๊นเตอร์ Printer EPSON L360

4,090 12 มีนาคม 2561 ห้องจ่ายยาคลินิกพิเศษ ใช้งาน
8 7440-001-0080/2(61)

ปริ๊นเตอร์ Printer EPSON L360

4,090 11 มีนาคม 2562 ตึกผู้ป่วยใน ใช้งาน
9 6530-004-1101/1(52)

เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า - Enraf -

0 5 มกราคม 2552 ห้องกายภาพบำบัด ใช้งาน
10 6530-008-1113/1(58)

เครื่องชั่งน้ำหนัก ดิจิตอล - T-Scale M301

14,900 7 เมษายน 2558 ห้องคลินิกพิเศษ ใช้งาน
11 6685-012-0003/4(58)

ปรอทวัดไข้ ดิจิตอล - Microlife -

2,650 22 พฤษภาคม 2558 จุดคัดกรอง ER ใช้งาน
12 6515-027-1006/1(56)

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ - - Vista 120

0 2 มกราคม 2556 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ใช้งาน
13 4140-002-0002/5(62)

พัดลมดูดอากาศ - MITSUBISHI EX-20SH5T

1,500 15 ตุลาคม 2562 Stock คลังบริหารทั่วไป สำรอง
14 4140-002-0002/4(62)

พัดลมดูดอากาศ - MITSUBISHI EX-20SC5T

1,500 15 ตุลาคม 2562 ห้องผู้อำนวยการ ใช้งาน
15 4140-002-0002/3(62)

พัดลมดูดอากาศ - Panasonic FV-20RLT2

1,500 15 ตุลาคม 2562 ห้องผู้อำนวยการ ใช้งาน