รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์
สั่งพิมพ์

ลำดับ เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด ราคา วันที่จำหน่าย สาเหตุ ราคาประเมิน วิธีจำหน่าย
1 4140-001-0004/8(60) พัดลมโคจร - Hitachi AF-84 (16 นิ้ว) 1,650 30 มิถุนายน 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 12.00 ขาย
2 4140-001-0004/8(59) พัดลมโครจร - Hitachi AF-84W (16 นิ้ว) 1,650 29 มิถุนายน 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 12.00 ขาย
3 4140-001-0004/5(59) พัดลมโครจร - Hitachi AF-84W (16 นิ้ว) 1,650 15 สิงหาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 12.00 ขาย
4 5965-002-0007/1(59) ลำโพง - - ขนาด 6 นิ้ว 680 25 พฤษภาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 10.00 ขาย
5 5965-002-0008/1(59) ลำโพง - NPE ขนาด 4 นิ้ว 1,650 25 พฤษภาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 10.00 ขาย
6 5805-001-0003/3(59) โทรศัพท์ (ไร้สาย) - Panasonic KX-TG 3600 BX 1,250 22 สิงหาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 5.00 ขาย
7 5805-001-0003/1(59) โทรศัพท์ (ไร้สาย) - Panasonic KX-TG 3600 BX 1,250 8 พฤษภาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 5.00 ขาย
8 4140-001-0004/8(58) พัดลมโครจร - Hitachi AF-84W (16 นิ้ว) 1,650 29 มิถุนายน 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 12.00 ขาย
9 6515-026-1002/1(58) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Oxygen Sat Schiller - 34,500 6 มกราคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 0.00 ทำลาย
10 6515-026-1002/3(58) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Oxygen Sat Schiller - 34,500 6 มกราคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 0.00 ทำลาย
11 6515-026-1002/4(58) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Oxygen Sat Schiller - 34,500 6 มกราคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 0.00 ทำลาย
12 6515-003-4402/1(58) เครื่องพ่นละอองยา - FLAEM AIRMIST 4,000 6 มกราคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 0.00 ทำลาย
13 4140-001-0004/10(58) พัดลมโครจร - Hitachi AF-84W (16 นิ้ว) 1,650 8 สิงหาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 12.00 ขาย
14 4140-001-007/5(58) พัดติดผนัง - Panasonic F-BU16C 1,550 17 พฤษภาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 12.00 ขาย
15 4140-001-0004/9(58) พัดลมโครจร - Hitachi AF-84W (16 นิ้ว) 1,650 22 สิงหาคม 2560 เสื่อมสภาพจากการใช้งาน 12.00 ขาย