รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์
สั่งพิมพ์

ลำดับ เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด ราคา วันที่จำหน่าย สาเหตุ ราคาประเมิน วิธีจำหน่าย
1 7440-001-0007/1(62) โน๊ตบุ๊ค Notebook HP 15-DB0080AX 20,900 - 0.00
2 7440-001-0007/2(62) โน๊ตบุ๊ค Notebook HP 15-DB0080AX 20,900 - 0.00
3 7440-001-0007/3(62) โน๊ตบุ๊ค Notebook HP 15-DB0080AX 20,900 - 0.00
4 7440-001-0001/1(62) ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB 2,550 - 0.00
5 7440-001-0001/2(62) ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB 2,550 - 0.00
6 7440-001-0001/3(62) ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB 2,550 - 0.00
7 7440-001-0001/4(62) ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB 2,550 - 0.00
8 7440-001-0001/5(62) ปริ๊นเตอร์ Printer Fuji Xerox DocuPrint P225 DB 2,550 - 0.00
9 5805-001-0003/1(62) โทรศัพท์ไร้สาย - Panasonic KX-TG3600BXS 999 - 0.00
10 5805-001-0003/2(62) โทรศัพท์ไร้สาย - Panasonic KX-TG3600BXS 999 - 0.00
11 5805-001-0003/3(62) โทรศัพท์ไร้สาย - Panasonic KX-TG3600BXS 999 - 0.00
12 5805-001-0003/4(62) โทรศัพท์ไร้สาย - Panasonic KX-TG3600BXS 999 - 0.00
13 5805-001-0003/5(62) โทรศัพท์ไร้สาย - Panasonic KX-TG3600BXS 999 - 0.00
14 7440-001-0001/1(61) ปริ๊นเตอร์ Printer HP LaserJet Pro M12W 2,600 - 0.00
15 7440-001-0001/2(61) ปริ๊นเตอร์ Printer HP LaserJet Pro M12W 2,600 - 0.00