รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์
สั่งพิมพ์

ลำดับ เลขครุภัณฑ์ รายละเอียดครุภัณฑ์ ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด ราคา วันที่จำหน่าย สาเหตุ ราคาประเมิน วิธีจำหน่าย
1 7730-003-0008/6(62) โทรทัศน์ LED - Panasonic ขนาด 32 นิ้ว รุ่น TH-32F305T 6,990 - 0.00
2 6515-006-0002/1(62) เครื่องปั่นฮีมาโตคริต - Lab Zenith HC-12C 32,895 - 0.00
3 6520-002-0001/1(62) เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่ทันตกรรม (Mobile Suction) - Midwest Rhinoceros Vacuum 22,495 - 0.00
4 7110-002-0006/2(62) ตู้ลิ้ันชักเหล็ก - ISO 10 ลิ้นชัก 2,900 - 0.00
5 7110-007-0022/3(62) โต๊ะคอมพิวเตอร์เหล็ก - - 4 ฟุต 4,500 - 0.00
6 7110-006-0036/9(62) เก้าอี้สำนักงาน ปรับสูงต่ำ ขาเหล็กสีขาว - - - 2,300 - 0.00
7 3510-011-0002/1(62) เครื่องอบผ้าอัตโนมัต - IMAGE DE-100/100 ปอนด์ 250,000 - 0.00
8 6515-069-3101/6(62) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล - ALPK2 DM-3000 13,660 - 0.00
9 6515-069-3101/7(62) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล - ALPK2 DM-3000 13,660 - 0.00
10 6515-069-3101/8(62) เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล - ALPK2 DM-3000 13,660 - 0.00
11 6515-038-0001/1(62) ชุดตรวจ หู ตา จมูก คอ - RIETER RIE-3858.003 16,320 - 0.00
12 6515-003-4402/1(62) เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus 4,790 - 0.00
13 6515-003-4402/2(62) เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus 4,790 - 0.00
14 6515-003-4402/3(62) เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus 4,790 - 0.00
15 6515-003-4402/4(62) เครื่องพ่นยา - FLAM AirPro 3000 Plus 4,790 - 0.00