หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

กันยายน 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 6 ธ.ค. 2566
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
14500 6 ธ.ค. 2566
08:00 น.
ห้องประชุมชั้น สสจ.นครศรีธธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุภาวดี จิยิพงศ์ เมื่อ 30 พ.ย. 542 6 ธ.ค. 2566 16:30 น. รอหัวหน้าอนุญาต
14385 6 ธ.ค. 2566
09:00 น.
รพ.สต.สระพัง ผู้ข้อใช้ ธารรัตน์ ศักดิ์ศรี เมื่อ 30 พ.ย. 542 6 ธ.ค. 2566 10:00 น. รอหัวหน้าอนุญาต
14316 6 ธ.ค. 2566
09:00 น.
โรงเรียนร่อนพิบูย์เกียรติฯ ผู้ข้อใช้ ทัศนา คชเชน เมื่อ 30 พ.ย. 542 6 ธ.ค. 2566 12:00 น. รอหัวหน้าอนุญาต
14258 14 ก.พ. 2567
16:10 น.
ม12 ต ร่อน ผู้ข้อใช้ ยุภาวดี จิยิพงศ์ เมื่อ 14 พ.ย. 2566 14 พ.ย. 2566 16:20 น. รอหัวหน้าอนุญาต

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์