หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

กุมภาพันธ์ 2566
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 5 ก.พ. 2566
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
11182 3 เม.ย. 2566
19:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุภาวดี จิยิพงศ์ เมื่อ 30 พ.ย. 542 3 ก.พ. 2566 21:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
11016 26 มี.ค 2566
08:00 น.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วรรณา จักรมุนี เมื่อ 19 ม.ค. 2566 26 ม.ค. 2566 04:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์