หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

กันยายน 2564
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 16 ก.ย. 2564
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
4550 16 ก.ย. 2564
17:00 น.
รพ.สนาม ย้ายคนไข้โควิด ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 16 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 18:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4549 16 ก.ย. 2564
15:30 น.
ม 3 ควนพัง ม 15 ร่อน ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 16 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 17:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4548 16 ก.ย. 2564
13:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (โควิด ) ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 16 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 15:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4547 16 ก.ย. 2564
14:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช*-+สคร.11 ส่งแลปโควิด ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 16 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 16:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4542 16 ก.ย. 2564
10:50 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สมบัติ หมายสุข เมื่อ 16 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 12:40 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4541 16 ก.ย. 2564
10:30 น.
รร.บ้านป่าแชง+ รพ.สนาม (ส่งอาหารเทียง ศาลาประชาคม ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 16 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 12:10 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4534 16 ก.ย. 2564
09:00 น.
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง วางฏีกา ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 16 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 12:00 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4487 16 ก.ย. 2564
12:45 น.
ม.วลัยลักษณ์ ผู้ข้อใช้ ธราธิป ชิ้นพงค์ เมื่อ 10 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2564 16:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
4473 9 เม.ย. 2565
09:10 น.
รพ.สนาม ย้ายคนไข้โควิด ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 9 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2564 11:10 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
4415 2 พ.ย. 2564
13:30 น.
ทุ่งสง ผู้ข้อใช้ ชัยชาญ มากแก้ว เมื่อ 3 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2564 15:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
4335 1 ม.ค. 2565
10:40 น.
ม 3 ต ร่อน ม 8 ต หินตก สงผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วกลับบ้าน ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 1 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2564 12:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
4302 28 พ.ย. 2564
14:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 28 ส.ค. 2564 28 ส.ค. 2564 15:10 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
4216 18 ม.ค. 2565
14:00 น.
ม 6 หินตก ม 4 ต หินตก ( โควิด ) ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 18 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2564 15:20 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
4176 12 พ.ย. 2564
17:10 น.
ร พ ทุ่งสง ( โควิด ) ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 12 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2564 19:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
4175 12 พ.ย. 2564
16:00 น.
รพ สนามม่วงงาม ( โควิด ) ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 12 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2564 16:40 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
4092 20 ก.ย. 2564
16:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 7 ส.ค. 2564 20 ก.ค. 2564 17:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3982 27 ต.ค. 2564
22:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 28 ก.ค. 2564 27 ก.ค. 2564 23:30 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3879 9 ก.พ. 2565
12:20 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 9 ก.ค. 2564 9 ก.ค. 2564 14:10 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
3256 13 ม.ค. 2565
09:40 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ วุฒิชัย สินศักศรี เมื่อ 13 เม.ย. 2564 13 เม.ย. 2564 11:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์