หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

พฤษภาคม 2566
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 31 พ.ค. 2566
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
12349 31 พ.ค. 2566
14:00 น.
สสจ.นครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 15:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
12347 31 พ.ค. 2566
14:50 น.
ธนาคาร ไปรษณีย์ ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 15:15 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
12345 31 พ.ค. 2566
09:30 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ ยุภาวดี จิยิพงศ์ เมื่อ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 11:20 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
12341 31 พ.ค. 2566
08:00 น.
สำนักงานขนส่งจังหวัด ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 10:10 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
12340 31 พ.ค. 2566
09:00 น.
ธนาคาร ผู้ข้อใช้ รัตนภรณ์ ทองทิพย์ เมื่อ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 09:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
12337 30 ส.ค. 2566
14:45 น.
ตลาดเปิดท้ายโคกยาง ตรวจอาหารปลอดภัย ผู้ข้อใช้ ทัศนีย์ เวทยาวงศ์กุล เมื่อ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 16:30 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
12322 29 ก.ย. 2566
05:30 น.
บ้านโคกคราม ม.5 ต.เสาธง(ใกล้คลอด) ผู้ข้อใช้ ยุภาวดี จิยิพงศ์ เมื่อ 29 พ.ค. 2566 29 พ.ค. 2566 06:20 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ
12241 31 พ.ค. 2566
08:00 น.
สำนักงานสาธารณสุขนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ อำไพ ทองเลี่ยมนาค เมื่อ 31 พ.ค. 2566 31 พ.ค. 2566 13:45 น. รอฝ่ายบริหารดำเนินการ

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์