หน้าแรก

ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ

พฤษภาคม 2565
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
รายการจองยานพาหนะ ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2565
เลขงาน วันเวลาที่ไป สถานที่ไป วันเวลาที่กลับ สถานะ
8612 16 พ.ค. 2565
09:50 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ นันทรัฐ อินชนะ เมื่อ 16 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2565 11:15 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
8611 16 พ.ค. 2565
02:40 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ นันทรัฐ อินชนะ เมื่อ 16 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2565 04:10 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
8302 16 พ.ค. 2565
09:00 น.
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ผู้ข้อใช้ สุธา สุขเรือง เมื่อ 16 เม.ย. 2565 16 เม.ย. 2565 11:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ
8052 28 ก.ค. 2565
17:35 น.
รพ.สนาม ส่งยาคนไข้โควิด+เอกสาร ผู้ข้อใช้ นันทรัฐ อินชนะ เมื่อ 28 มี.ค 2565 28 มี.ค 2565 18:00 น. รอหัวหน้าอนุญาติ

ระบบจองยานพาหนะ © โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์