ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

พ.ต.อ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว บริจาคเงิน 5,000 บาท

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 พ.ต.อ.ดร.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว บริจาคเงิน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคุณยุภาวดี จิยิพงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบ

11 กันยายน 2564 1 รูป

image