ภาพกิจกรรม โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์

ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19

ประกาศฉีดวัคซีนโควิด-19

9 กันยายน 2564 1 รูป

image